ittes it

Succesplanner Salesforce

Nederlandse versie

ittescrm is op zoek naar een Customer Success Manager in Vlaanderen!

ittescrm is een Salesforce implementator in België, met 2 jaar ervaring in CRM- en marketingoplossingen. Salesforce is het bedrijfsplatform van keuze en een gevestigde waarde wereldwijd voor bedrijven in verschillende branches.

ittescrm onderscheidt zich door altijd een grondige kennis te hebben van de zakelijke activiteiten van onze klanten. Met de richtlijnen die we tijdens de projecten aanbieden, zorgen we ervoor dat alles efficiënt en soepel verloopt en dat we steeds een succesverhaal kunnen leveren.

Wij geloven in "de kracht van een totale oplossing"

Ben jij de persoon die klantvriendelijkheid op de eerste plaats stelt? Zie je kansen in problemen die kunnen worden opgelost? Dan zoeken wij jou!

Boost je carrière en sluit je bij ons aan. Wij richten ons 100% op consultancy, en werken in projectmodus. Het grote voordeel hiervan is niet alleen dat er altijd een leuke groepsgevoel is, maar ook dat je veel sneller kunt groeien.

Ben je naast een geweldige baan op zoek naar een leuk team om mee te werken? Zijn een gratis trip in 2024, meerdere geweldige teambuildings en leuke afterworks dingen die als muziek in de oren klinken? Lees dan verder en ontdek meer over je toekomstige job!

Je toekomstige taken

Als Customer Success Manager fungeer je als vertrouwde adviseur door de klant te begeleiden bij een optimale adoptie van de oplossingen die wij implementeren en je zorgt ervoor dat de geïmplementeerde oplossing voldoende gericht is op de eindgebruikers. Bovendien stimuleer je nieuwe kansen door de klant te introduceren bij nieuwe functionaliteiten.

Een kort overzicht:

Je biedt onze klanten ondersteuning bij het gebruik van Salesforce, geeft trainingen en coacht onze klanten en je bent verantwoordelijk voor het volledig project. Je monitort de bruikbaarheid van de geïmplementeerde projecten. Je stelt een langetermijn opvolgingsplan op. Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen van de verkoopteams door hen te assisteren bij demonstraties van onze oplossingen bij huidige klanten; Je volgt klanten op en genereert waar mogelijk nieuwe kansen. 

Wie ben jij?

Voor de functie van Customer Success Manager zoeken wij de volgende persoon:

 • Je hebt een hoger onderwijsdiploma;
 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring als Customer Success Manager of in een Salesforce-omgeving;
 • Je hebt een klantvriendelijke houding en geniet van het coachen van mensen;
 • Je bent niet verlegen om op een podium te staan en hebt een sterk belangstelling om trainingen te geven om de klanttevredenheid te verbeteren; 
 • Je denkt oplossingsgericht. Wanneer je een probleem ziet, denk je actief aan oplossingen en genereert nieuwe kansen; 
 • Je bent een verkoopgedreven persoon. Je bent een expert in het herkennen van kansen en kunt beoordelen hoe en wanneer je deze moet genereren. Daarnaast bent je communicatief sterk in zowel Nederlands als Engels, kennis van Frans is een pluspunt;
 • Tot slot kan je zelfstandig werken en er altijd voor zorgen dat je je planning respecteert. 

Wat bieden wij u?

Natuurlijk verwachten we niet dat je dit allemaal voor een leuke glimlach doet. Daarom bieden wij jou als Salesforce Customer Success Manager het volgende: 

Een aantrekkelijk salaris, aangevuld met tal van extra voordelen zoals maaltijdcheques, een bedrijfswagen, enz ... Uw werkplek is gevestigd op het hoofdkantoor in Turnhout. Daarnaast is er veel flexibiliteit met betrekking tot werktijden en telewerken. Binnen ittescrm kan je rekenen op voldoende begeleiding en training, zodat je een echte expert in jouw vakgebied kunt worden.

Wij bieden jou een leuk, jong en dynamisch team waar de groepsatmosfeer wordt onderhouden door middel van meerdere teambuildings.

Is deze vacature iets voor jou? Ben jij de Salesforce Consultant die wij zoeken om ons geweldige team van ittesamigos compleet te maken? Twijfel dan niet en solliciteer via toreno@ittesit.be.

 

English version

Are you looking for a new challenge as a Customer Success Manager in Flanders? 
 
ittescrm is a Salesforce provider in Belgium, building on 2 years of experience in CRM and marketing solutions. Salesforce is the business platform of choice and an established value worldwide for companies within various industries. 

We at ittescrm distinguish ourselves by always having a thorough understanding of our clients' business. With the guidance we provide to our customers during the projects, we ensure that everything runs efficiently and smoothly and that we can deliver another success story.

We believe in “the power of a total solution” 
 
Are you the person who puts customer friendliness first? Do you see opportunities in problems that can be solved? Then we are looking for you! 

Boost your career and join us, ittescrm is     a Salesforce provider in Belgium. Salesforce is the business platform of choice and an established player worldwide. We focus 100% on consultancy, but work in project mode and do not outsource our consultants. The big advantage of this is not only that there is always a nice group feeling, but also that you can grow much faster.  
Besides a great job, are you looking for a fun team to work with? Are a free trip in 2024, multiple great team-buildings and fun afterworks things that sound like music to your ears? Then read on and find out more about your future position!

Your future tasks

As Customer Success Manager you act as trusted advisor by guiding the customer in an optimal adoption of the solutions we implement and you make sure that the implemented solution is sufficiently focused on the end users. Furthermore, you stimulate new opportunities by introducing the customer to the new functionalities.   

A short overview:

 • You offer our customers support in using Salesforce. You give training and will coach our customers.
 • You are responsible for implementing customer success best practices.
 • You monitor the usability of the implemented projects;
 • You establish a long-term follow-up plan to monitor compliance with customer best practices and pinpoint any bottlenecks.
 • You are responsible for supporting the sales team by assisting them with demonstrations of our solutions with current customers;
 • You will follow up with customers and also generate new opportunities where possible.

Who are you? 

Within the position of Customer Success Manager, we are looking for the following person:
You hold a higher education degree;

 • You have at least 2 years of experience as a Customer Success Manager or in a Salesforce environment;
 • You have a customer friendly attitude and enjoy coaching people;
 • You are not shy about being on a stage and have a strong interest in providing training to improve the customer experience;
 • You are solution oriented. When you see a problem, you actively think of solutions and generate new opportunities;
 • You are a sales driven person. You are a crack at recognizing opportunities and you can assess how and when to generate them. 
 • In addition, you are communicatively strong in both Dutch and English, knowledge of French is a plus; 
 • Finally, you can work independently and always make sure to respect your planning.

What do we offer you? 

 • Of course we don't expect you to do all this for a nice smile. That's why we offer you the following as Salesforce Customer Success Manager:
 • An attractive salary, complemented by numerous fringe benefits such as, meal vouchers, a company car, enz...
 • Your workplace is located at the headquarters in Turnhout. On top of that, there is a lot of flexibility regarding working hours and teleworking.  
 • Within ittescrm you can count on sufficient guidance and training, so that you can become a real expert in your field;
 • We offer you a fun, young and dynamic team where the group atmosphere is maintained through multiple teambuildings, a free trip and fun afterworks;

Is this vacancy made for you? Are you the Salesforce Consultant we are looking for to complete our great team of Cloudblazers? Then don't hesitate and apply via toreno@ittesit.be
 

Interesse in deze job?

Sitemap
Onze diensten
Partners

© 2023 ittesit BE0751.636.865